Om Beregond

Beregond lecturingFoto © SFbok

Beregond, Anders Stenström, har under lång tid ägnat sig åt Tolkien-forskning och -publicering. Han har redigerat alla volymer av årsskriften Arda och Arda Philology. Som översättarens textgranskare deltog han i arbetet kring Erik Anderssons nyöversättning av The Lord of the Rings och textgranskade sedan även nyöversättningen av The Hobbit. Han har också varit med och gjort de svenska undertexterna till Peter Jacksons filmatiseringar av bägge verken.

Beregond har själv bidragit med artiklar i somliga av de volymer han redigerat, och i andra periodika och antologier, bland andra Proceedings of the J.R.R. Tolkien Centenary Conference 1992. Till J.R.R. Tolkien Encyclopedia (2007) skrev han artiklarna ”’MS Bodley 34: A re-collation of a collation’”, ”Sweden: Reception of Tolkien” och ”Swedish Language”.

Hösten 2014 utkom Bilbos sista sång, som är Beregonds översättning av Tolkiens dikt Bilbo's Last Song.

Hösten 2017 kom Brev från J.R.R. Tolkien, hans översättning av Letters of J.R.R. Tolkien.